9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları

Yazar:9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevaplarına Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız! [YENİ]


Bu kitap cevaplarının bizimle alakası olmayıp tamamen internetten derlenmiştir.

Duyuru:
Yeni müfredata göre "bazı okullarda" bu seneki Edebiyat ile Dil ve Anlatım kitapları yenilenmiş.Bu cevaplarla bu seneki kitap cevapları uyuşmuyor "olabilir".Yeni kitap cevaplarını da buldukça sizlerle paylaşacağız.


BU SAYFADAKİ ÖDEVLERİN BİR KISMINI BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!..


Not : Eksik sayfaları elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz.Sabrınız için teşekkür ederiz ..

Sayfa 3

Soru 2 ) Tarih önesi devirlerde bu şekiller yazı olarak kullanılırdı.İnsanlar bu şekillerle birbirlerile iletişim kurarlardı…

Sayfa 4

Soru 1) Metne göre iletişim iki kişi arasındaki her türlü anlam alışverişine denir
Soru 4) Dille gerçekleştirilen iletişim hem sözlü hem de yazılı olarak gelecek nesillere aktarılmak için saklanabilir.Bu sebepten dolayı dille gerçekleştirilen iletişim diğer iletişimlerden daha da gelişmiştir


blogkafem.blogspot.com
Sayfa 5
a ) çünkü ; duygularımız karşıdakine iletişimle aktarırız.
b) çünkü ; isteklerimizi daha iyi belirtiriz.
c) çünkü ; yardımlaşma gereklidir.
d) çünkü ; anlatamadığımız birçok şeyi iletişimle anlatırız.

Sayfa 6
TABLO
Gönderici (anne) , ileti (ödevini yaptın mı) , Kanal (sözlü) , Alıcı (çocuk) , Dönüt (ödevimi yaptım)
bağlam (ev ortamı)

Resim altındaki boşuklar ;
a.Gönderici : Trafik Lambaları
b.İleti : Aracın durması gerektiği
c.Alıcı : Araç içindeki adam
ç.Dönüt : Araç duruyor
d.Bağlam : Cadde

Sayfa 7
8.ETKİNLİK : Basın milletin müşterek sesidir.
9.ETKİNLİK :Oduncu : Odun toplama zamanı
Çiftçi : Hasat Zamanı
Öğretmen :Okulların açılması
10. ETKİNLİK : Sosyal Gösterge : Hastanelerdeki "sus" işareti .
Dil Göstergesi : Kitap
Doğal Gösterge : Ağaçların Yaprak Dökmesi

Sayfa 8
12.ETKİNLİK
Dil göstergesi ve dil dışı göstergeler vardır.
Dil dışı göstergeler : simgeler (ör:bayrak) ve doğal göstergeler ..vs.
Etkili gösterge dil ile yapılan göstergedir.

Sayfa 9
15.ETKİNLİK :
kulgak / kulak , kangı / hangi , edgü / iyi , kadgu / kaygı

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
1.soru : Gönderici : baba , ileti : arkadaşlarımınız kalbini kırmamak gerektiği
dönüt : arkadaşlarla kavga etmemek gerekir , alıcı : oğul

devamı sayfa 10da yani arka sayfada ;

SAYFA 10
2.SORU : 1.boşluk : varlık , 2.boşluk : gösterge bilimi
3.SORU : Y , Y
4.SORU : A
5.SORU : B , 6.SORU : E , 7.SORU : B , 8.SORU : A

Sayfa 11
Hazırlık Soruları ve Cevapları
soru-1)Çevrenizdeki insanlarla nasıl iletişim kurduğunuzu anlatınız.
*Çevremizdeki insanlarla genellikle dil aracılığıyla iletişim kurarız.Fakat bunun dışında iletişim kurarken beden dilimizi yani jest ve mimiklerimizide kullanırız.
*iletişim kurarken bazı hususlara dikkat etmeliyiz.Karşımızdaki bireye toplumsal kurallar dahilinde davranmalı ve saygı göstermeliyiz.
soru-2)Konuşma yetnğnzibir süreliğine kullanamazsanız neler olabileceğini belirtiniz.
*konuşmak her insanın en temel ihtiyaçalrından biridir.Bu ihtiyacı gideremeyen insan iletişimi farklı yollarla gerçekleştirmeye calısır.İnsan iletişim kurmk için jest ve mimiklerini ve ya yazıyı kullanabilir.Fakat bunların hiçbiri konusmanın yerini tutamaz.Çünkü konuşmak insanın kendini en rahat ifade ettiği iletişim şeklidir.
*Doğrudandır araç istemez.
soru-3)yanlış anlaşldğnz br drmda hisstklernzi söyleyiniz.
*Yanlş anlaşılmak hiç kimsenin hoşlanacağı bir durum değildir.Bu yüzden kendimizi ifade ederken seçtiğimiz sözcüklere,tavrımıza,beden dilimize fazlasıyla dikkat etmeliyiz.
soru-4)İletşm denince aklnza gelenleri yazınız.
*İletişim denince akla insanların duygu,düşünce ve bilgilerini birbirlerine herhangi bir yolla iletmeleri akla gelir.
soru-5)Bildiğiniz iletişim yollarını yazınız.
*Dİlle gerçekleştirilen iletişim.
*Jest ve mimiklerle grçklştrln iletşm.
*Resim,şekil,çizgi gibi sembollerle grçklştrln iletşm.
*simgelerle grçklştrln iletişim.

İletişim Çeşitleri

-Konuşarak
-Yazarak
-Resim çizerek
-El-Kol hareketleriyle
-Gazete ve Televizyon
-Simgelerle

SAYFA 12
1-)Yazar coktan beri şehre inmediği için''insanları sevebilmek için'' sehre iniyor.
2-)Dil dışında bakış ,jest ve mimiklerle iletişim kurulmustur.
3-)Dil dışı yollara kurulan iletişim dille yapılan iletişim kadar etkili değildir.Dil daha etkili ve daha kalıcı bir iletişim aracıdır.Dil ile yapılan iletşim doğrudan ve araçsız oldugu için daha kullanıslıdır.
4-)Metinde dil
-Alıcıyı harekete geçirme.
-Sanatsal işlev ile kullanılmıştır.
5-)Uzun süre insanlardan uzak kalan yazarın insanlarla konuşmak onları sevmek ihtiyacını ne denli hissettiği,konuşmak ve sevmek ihtiyacı ile yaptıkları iafde edilmiş.

SAYFA 13
1. etkinlik-)
Dil ile yapılan iletşm dil dışı iletişimden daha etkilidir.Çünküğ bu iletişim şekli ile vermek istediğimiz mesajı en kısa ve anlaşılır şekilde kolaylıkla verebiliriz.
2.etknlk-)
Kullanma ve içme sularının saglıga zarar vememesi için belirli oranlarda zararlı maddelerden arınmış olması gerekir.
^^Koku bulunmamalı,çözülmş oksjen en azından litrede 6 mg olmalıdr^^
^^Karbondiokstn bulnması az miktarda hidrokarbonat içermesi suya ayrı bir lezzet kazandırır.
3.etkinlik-)
Bir fiilin hiç bir türetme eki almamış haline basit fiil denir.

SAYFA 14
3. Sorunun cevabı : Edebi İşlev
4.Sorunun cevabı : Şiirsel İşlev

SAYFA 15
8.ETKİNLİK TABLO
---> Dilin İşlevleri
Heyecan Bildirme İşlevi : Birden karşıma çıkmasın mı!
Alıcıyı Harekete Geçirme : Hemen yanıma geliyorsun.
Dil Ötesi : Nokta , cümle sonuna konulan bir işarettir.
Şiirsel : Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal !
Kanalı Kontrol : Acaba sorular doğru mu cevaplandı?
Göndericilik : Felsefe düşünce bilimidir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1.Dil , insanın anlatma kabiliyetinin en gelişmiş aracıdır. Doğru (x) Yanlış ( )
Dil , insanlar arasında iletişimi sağlayan en önemli araçtır . Doğru (x) Yanlış ( )

2.Cevap "E" şıkkıdır.
Çünkü ;
I . Dil Ötesi İşlev'de kullanılmıştır.
II.Göndericilik
III.Alıcıyı Harekete Geçirme
IV.Kanalı Kontrol işlevi'nde kullanılımıştır.


3. Dilin İnsan hayatındaki Önemi sorusunun cevabına ulaşmak için tıklayın

Sayfa 17
TABLO
Kültür ve DİL
-İkisi de değişim içerisindedir.
-İnsan ile birlikte dil ve kültür de vardır.
-Millet kültürünü dil ile geleceğe taşır.
-Kültür topluma ait unsurları taşır, dilde kültürü.
-Dil gündelik yaşamı oluşturur, kültür düzenler.


Sayfa 19

2.yukarıdakiverilen metinlerde konuşma dilinde yazı diline……..

KONUŞMA DİLİ YAZI DİLİ
ööretmen -> öğretmen
duyduuma -> duyduğuma
ayrılcakmışsınız -> ayrılacakmışsınız
iişallah -> inşallah
dooru -> doğru
diildir -> değildir
eyer-> eğer
hakkaten -> hakikaten
diyer -> diğer
öörencileriniz-> öğrencileriniz
üzülücez-> üzüleceğiz
herkez-> herkes
geş-> geç
te-> de
deyerinizi -> değerini v.b….Sayfa 20
4.etkınlık
ağız,şive,insan,gelenek görenek,konuşma,lehçe denirSAYFA 21 - 22
ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
1-) Dil, Yazı dili
2-)D,Y
3-)D
4-)E
5-)B
6-)D

SAYFA 23 - 24
ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI
1-)A
2-)D
3-)A
4-)E
5-)A
6-)D
7-)C
8-)C

SAYFA 27

1. KÖKEN: soy, asıl.
3.kütüphanede kitaplar daha toplu, düzenli,herhangi bir kitap arandığında bulma kolaylığıolabileceği için sınıflandırılır.
4.dillerin hepsi ortak bir soya sahiptirve bu diller zaman içerisinde soylarından kopup kendi soylarını oluşturmaya başlar, akrabalıklar oluşur.
5.ortak dil ailesine mensup dillerin aynı yapıda olması gerekmez.çünkü diller sürekli yenilerme değişme içerisindedir, dil ailesinden kopabilir.
6.türk dili geni bir tarihe sahiptirve yenileşme içerisindeçeşitli kollara ayrılmıştırböylece daha geniş coğrafyalara ayrılmıştır.

SAYFA 29
1. ETKİNLİKTek Heceli Diller: Çince, Tibetçe ve Afrika dilleri.
Eklemeli diller: Türkçe, Moğolca ve Macarca.
Çekimli Diller: Arapça,İngilizce ve Fransızca.

SAYFA 30

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME 1-)
…….Akraba diller ya da diller ailesi denir.
…….Hint-Avrupa

2-) Doğru
Yanlış, Çünkü çekimli dildir.
Yanlış, çünkü moğolcadır.
Yanlış, Çünkü Bantu dil ailesindendir.

3-)E
4-)C
5-)B
6-)E
7-)A


Sayfa 31
Hazırlık

1. türk diline bilimsel olarak yaklaşılması ve dilimizin kuralalrının bilimsel metodlarla net bir şekide ortaya konulması dilin kaynağı hakkında bilgi sahibi olmamız gerektiğini ifade etmek istemiştir.
2. 8 yy göktürk yazıtlarında geçmiştir.
3. kültürel ve sosyal gelişmeler
savaşlar ve göçler
4.dilde değişme:dilin zaman içinde sosyal kültürel ve siyasi nedenlerden dolayı değişim göstermesidir.
dilde gelişme:dilin özünden kopmadan doğal yollarla zaman içinde gelişmesidir.
dilde yozlaşma:dilin özünden uzaklaşması ve özelliklerini yitirmesidir.

©ödevler blogkafem.blogspot.com sitesine aittir
sayfa 36
3. etkinlik
bilge kağan yazıtı - eski türkçe göktürk dönemi
altın yaruk - eski türkçe göktürk dönemi
divanü lügat-it-Türk - eski türkçe karahanlı dönemi
çalıkuşu - türkiye türkçesi
fuzuli divanı - osmanlı türkçesi
yunus emre divanı - eski anadolu türkçesi
muhakemetü’l-lügateyn - çağdaş
nutuk - türkiye türkçesi
devlet ana - türkiye türkçesi

Sayfa 38 ©ödevler blogkafem.blogspot.com sitesine aittir
ölçme değerlendirme
1.) göktürk
2.) doğru,doğru,-,yanlış
3.)e)karahanlı türkçesi

sayfa 39- 40 test ©ödevler blogkafem.blogspot.com sitesine aittir

1-b
2-c
3-a
4-e
5-e
6-d
7-b
8-d
9-a


Sayfa 43 ©ödevler blogkafem.blogspot.com sitesine aittir
1.soru
üçüncü şahsın şiirinde noktalama işaretleri yok bu yüzden vurgu ve tonlamaya önem verilmez düz yazı gibi okunur ötekisinde ise vurgu ve tonlamya önem verilir çünkü nerde durup nerde sesimizi yükseltçeğimizi biliriz
2.soru
duraklama yerleri noktaların olduğu cümleler
3.soru
duraklamalar anlamı etkilerSayfa 45
©ödevler blogkafem.blogspot.com sitesine aittir
1)
perili köşk hikayesinde diyalog bölümleri farklı ses tonları ile söylenir.
2)
farklı ses tonlarıyla ses tonları ile söylendikleri zaman değişlikler olur
3)
arkasındaki:
parlıyordu=küçük ünlü uyumuna uymaz. ünlü daralması vardır.
gösterdiğim= yumuşama vardır.söyleyişiyi kolaylaştırır
tavuğu=küçük ünlü uyumunu bozar. yumuşama vardır söyleyişiyi kolaylaştırır
gözüyle=ünlü düşmesi,takılaşma,"y" kaynaştırma harfidir
hissetmeyince=ünsüz türemesi vardır söyleyişiyi kolaylaştırır.
hükmetmezdi=ünlü düşmesi vardır söyleyişiyi kolaylaştırır
görünüyor=büyük ünlü uyumuna ve küçük ünlü uyumuna uymaz !

Sayfa 47
©ödevler blogkafem.blogspot.com sitesine aittir
5. etkinlik
Bir solukta okumaya çalıştığımız metinde noktalama işaretleri yok.Bu yüzden duraklamadan,vurguya dikkat etmeden okuyoruz. Bu da metinden hiç birşey anlamamamıza sebep oluyor.
Diğer metinde ise noktalama işaretleri var. Noktalama işaretlerine,vurguya,tonlamaya dikkat ettiğimiz için metin rahatlıkla anlaşılabiliyor.
6.etkinlik
noktalama işaretlerine ve anlama dikkat ederim
7. etkinlik
1.
zorlaştırıyor
2.
eder özellikle tutukluk kusuruna sahip olan kişilerde
3.
evet çünkü okuması güçlü olmayan bir kişi ikinci okumada bazı boğumlama kusurlarını düzeltebilir
4.
duraklardaki nefesi göstermektedir

©ödevler blogkafem.blogspot.com sitesine aittir
4.Soru = O = yuvarlak-kalın-geniş
U =yuvarlak-kalın-dar
A =geniş-kalın-düz
Ö=yuvarlak-ince-geniş
E=düz-geniş-ince
I=kalın-dar-düz
İ=ince-dar-düz

ölçme değerlendirme
1.
tonlama , durak
2.
d/y
3.
gi/yok/iz/tah/şak/dan/ba/du/şim/çık/lan/çü/miş/bak/bak/bek/daş/ten/yar

sayfa 48
anlama ve yorumlama
2)
vurgu ve tonlamaya dikkkat etmeliyiz.kelimeleri doğru telaffuz etmeliyiz.
4)
söyleyişi zorlandıran ses, ''koşullandırılmıştık''


SAYFA 49
12.ETKİNLİK
verdiğin budur gayretim
bundan başka uyamıyorsun doktor bey,
üç sepet yumurta sabah kahvaltım,
teker teker sayamıyorsun doktor bey

iki tabak pilav bir yanık ayran,
ister yağlı olsun isterse yayvan,
yanına kesiyorsun beş kilo soğan,
yiyosun yiyosun doyamıyorsun doktor bey.
AŞIK KARAMEHMET

Sayfa 49
ÖLÇME DEĞERLENDİRME
1)
şiiri okurken sesin yükselip alçalmasına tonlama denir.
şiiri okurken nefes alıp verdiğimiz yere durak denir.
2)
D,Y
3)
yokmuş -muş açıkgöz -göz
izmir -iz aslanağzı -na
kütahya -ta gözlükçü -lük
uşak -şak incelmiş -miş
makedonya -don bakkal -kal
babaeski -ki kelebek -le
anadolu -do vatandaş -tan
şimdi -di gerçekten -ten
kapatıyordu -tıyordu


Sayfa 50
6.Soru
sert ünsüzler yumuşak ünsüzler
sürekli ünsüzler : f,h,s,ş ğ,l,m,n,r,v,y,z,g
süreksiz ünsüzler: ç,k,p,t b,c,d,g


sayfa 51 ©ödevler blogkafem.blogspot.com sitesine aittir
2. ETKİNLİK :
AİLE : Türkçe kelimelerde iki ünlü yan yana bulunmaz
MİLLET:Türkçe kelimelerde iki ünsüz yan yana bulunmaz
AD : -
SAAT : Türkçe kelimelerde iki ünlü yan yana bulunmaz
TREN :türkçe kelimelerin başında iki ünsüz yan yana bulunmaz
PLAN : '' '' '' ''
VİRAJ :türkçe kelimeler ''J'' harfi ile bitmez
JETON : türkçe kelimeler ''j'' harfi ile başlamaz
KATİP : türkçe kelimeler de ince ''A'' harfi yoktur
KAĞIT : türkçe kelimelerde ince ''A'' yoktur


3. ETKİNLİK
©ödevler blogkafem.blogspot.com sitesine aittir

ÜNLÜ (HECE DÜŞMESİ) : İLERLE-
ÜNLÜ TÜREMESİ : azıcık
ÜNSÜZ YUMUŞAMASI : kaşığı
ÜNSÜZ TÜRMESİ : hakkı
ÜNLÜ DARALMASI : anlıyor
ÜNSÜZ DÜŞMESİ : yüksel-
ÜNSÜZ BENZEŞMESİ: sınıfça

sayfa 52 ©ödevler blogkafem.blogspot.com sitesine aittir

anlama yorumlama

1-çok, hanımeli çanakkale atatürk kelimelerinde ünlü uyumları aranmaz çnkü birleşik sözcüklerdir...

(2soru): elma: "e" ince sesli "a" kalın seslidir byk ünlü uyumuna uymaz... "ANNE" : "a" kalın sesli "e" ince sessli dir byk ünlü uymna uymz... çamur: "a"düz ünlüsünden snra "a,e,ı,i," düz ünlsnden bir tnesi gelir "u"yuvarlak ünlüsü gelmez tavuk:"a"düz ünlüsünden snra "a,e,ı,i" bir tanesi gelir "u" ünsüzü gelmez
3.sorunun cevabı
kalınlık incelik uyumu B.Ü.U=geliyor,gülerken,yarınki ,sabahleyin,ekşimtrak,turunçgil

sayfa 53 tablo;

Kelimeler------------- Ses olayı

Toprağa------- ünsüz yumuşaması
omzunda------ ünlü düşmesi
orağın--------- ünsüz yumuşaması
sarpça-------- ünsüz benzeşmesi
yurda-----------ünsüz yumuşaması
yükselen--------ünsüz düşmesi
kalbe------------ünsüz yumuşaması
sesizce----------ünsüz türemesi
alnına---------- ünlü düşmesi
tavrını---------- ünlü düşmesi

Sayfa 54 ve 55
1-
b,c,d,g,ğ ünsüz yumuşaması
p,ç,t,k " benzeşmesi
hece düşmesi " düşmesi
ünlü türemesi " türemesi
2-
D,D,D,D,D
3-
B 4C 5C 6A

Sayfa 55
Ölçme ve Değerlendirme
4. C)
5. C)Olayı ona da başdan sona anlat.
6. A)Elini hafifçe omzuma koydu, kulağıma eğildi.
7. Ünsüz yumuşaması

ölçme değerlendirme 8.soru tablo
1-b.ü.u uyuyor.............k.ü.u uyuyor
2-b.ü.u uyuyor.............k.ü.u uyuyor
3-b.ü.u uymuYOR..........k.ü.u uymuyor
4-b.ü.u uyuyor.............k.ü.u uymuyor
5-b.ü.u uymuyor...........k.ü.u uymuyor
6-b.ü.u uymuyor...........k.ü.u uymuyor
7-b.ü.u uyuyor.............k.ü.u uyuyor
8-b.ü.u uymuyor...........k.ü.u uymuyor
9-b.ü.u uyuyor.............k.ü.u uymuyor
10-b.ü.u uymuyor(-ken ekinden dolay).........k.ü.u uyuyor..!!


SAYFA 58:

5.ETKİNLİK:
yanlış yazılmış kelimeler-kelimelerin doğru yazımı-yazılış sebebi
- tv'de: TV de: tv büyük yazılır.
- baştanbaşa: baştan başa: ikilemeler ayrık yazılır.
- evde ki hesap: evdeki hesap: ek olan -ki bitişik yazılır.
- deniz altı(araç): denizaltı: birleşik yazılır.
- yaptıki: yaptı ki: bağlaç olan -ki ayrı yazılır.
- geldi: Geldi: cümledir. cümleler büyük harfle başlar.
- Ahmet bey: Ahmet Bey: özel isimlerden sonra gelen ünvanlar büyük harfle başlar.
- hiçmihiç: hiç mi hiç: -mi ayrı yazılır.
- gelmiyen: gelmeyen
- bir takım(insanlar): birtakım

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
1- 1. boşluk: birleşik
2. boşluk: birleşik
2-D, Y, Y
3-D
4-E
5-D
6-B
7-E
8-kelimelerin doğru yazılmış halleri: burnuna, Kazakça, terk etmek, redetmek, anlayacak, büyükçek, Karabük'e 23'te
9-bağlaç olan -ki, ek olan -ki, ilgi eki olan -ki

SAYFA 62:
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
1- 1.boşluk: üç nokta
2.boşluk: iki nokta
3.boşluk: -
4.boşluk: tırnak işareti
5.boşluk: parantez
2-D, D, Y, D
3-D
4-E
5-A
6-A
7-D
8-D
9-B


SAYFA 64-65

1.
A
2.
C
3.
A
4.
D
5.
E
6.
B
7.
B
8.
B
9.
C
10.
E
11.
D
12.
A
13.
B
14.
C
-ki, ek olan -ki, ilgi eki olan –ki


blogkafem.blogspot.com
69 hazırlık
1 )
kökler ağaçlar için önemli organlardır çünkü ağaçların hayat kaynağı can damarı kökleridir ağacın kökü kurursa ağaçta kurur
2)
değiştirilirr örneğinn armut ağacınaa elma aşısı yapılırr genleriyle oynanılır elma meyve verir
3)
kelimeler kök halinde bulunur veya köklere bazı eklerin eklenmesiyle oluşur
4)oluşurr
5)
dildeki gelişme ve değişme dilin canlı bir varlık olmasının kanıtıdır

İnceleme

1)
heves isim kök
bil fiil
göz isim
***** isim ve fiil
2)
ser kök
gi yapım eki
le çekim eki
5)
çiçek basit
ayırtılmış türemiş
doksan basit

2.Etkinlik
isimden isim yapan kitap-çı arka-daş
fiilden isim yapan kaç-ak uy-um
fiilden fiil yapan anla-t
isimden fiiil yapan baş-la
3.Etkinlik
sırayla yasıorum
doğru
göz
git
yarat
inan
ağla
yaş
dar
garip
tembel
süz
dinle

sözcüğün türetilen yeniş sözcükler arasında bir ilişki vardır çünkü kökün üstüne ekler eklenerek yapılır

etkinlik 4)

dil birimleri ekleri sözcüklere yeni anlam katar sözcük üretir


sayfa 71 blogkafem.blogspot.com
6.etkinlik
basit kelimeler su,çabuk,adam,bardaklarıı,erkekler,kadıni ihtiyarı,kadına...türemiş kelimeler:boyacısı,satan,boyalı,şekerci,iziznli,saygılı,parl atıp,ıslanıca,boyama,işlem,tutku,
birleşik kelimeler:ayakkabı ,cumartesi

7. etkinlik
yapım eki almış kelimeler:ıslanınca,boyama,tutku,işlem,boyacı,izin li,şekerci,yenmiş,
çekim eki almış kelimeler:bardaklarını,erkekler,ihtiyarı,kadına,ış ıdı,askerler,ediyorlardı,kişileri
yapım-çekim eki almış kelime:durmadan,üstünde,işlemlerinesayfa 76

1-Y,D,D
2-
C

sayfa 77
3
-B
4
-B
5-
kitab-ı ver:belirtme hali
kiatb-ı kaybolmuş:iyelik eki
gez-i güzeldi:fiilden isim yapan ek
okul-a gitti:yönelme hali
saat üçe beş kal-a geldi:zarf fiil eki
eli kan-a-dı:isimden fiil yapan ek
8-
kiloca o….:bakımından anlamı
yürekler acısı…….:abartma anlamı
böyle çocukça……:benzerlik anlamı
dayımlar yaza…..:yok
sınıftaki Ali’ler……:aynı adı taşıyanlar
gelen misafirleri kapıda……:bulunma hali
gelen misafirleri ayakta……..:bulunma hali
bireden ayağa…….:ayrılma hali
senden iyi arkadaş…….:ayrılma hali
bence bu kazak……..:göre anlamı
küçükken sıkıntıdan…….:ayrılma hali
her taraf kağıttan…….:ayrılma hali
bir saat önce seni okulda………:bulunma hali
işe gitmek……….: yönelme hali

sayfa 77
3-B
4-B
5-kitab-ı ver:belirtme hali
kiatb-ı kaybolmuş:iyelik eki
gez-i güzeldi:fiilden isim yapan ek
okul-a gitti:yönelme hali
saat üçe beş kal-a geldi:zarf fiil eki
eli kan-a-dı:isimden fiil yapan ek
8-kiloca o....:bakımından anlamı
yürekler acısı.......:abartma anlamı
böyle çocukça......:benzerlik anlamı
dayımlar yaza.....:yok
sınıftaki Ali'ler......:aynı adı taşıyanlar
gelen misafirleri kapıda......:bulunma hali
gelen misafirleri ayakta........:bulunma hali
bireden ayağa.......:ayrılma hali
senden iyi arkadaş.......:ayrılma hali
bence bu kazak........:göre anlamı
küçükken sıkıntıdan.......:ayrılma hali
her taraf kağıttan.......:ayrılma hali
bir saat önce seni okulda.........:bulunma hali
işe gitmek..........:yönelme hali

Sayfa 78
Hazırlık
1-)
Tas:içine sulu şeyler konan kap
2-)
Tam olarak yazamayız.Ancak yakın bir şekilde yazabiliriz.
3-)
t.a.s seslerini duyduğumuzda zihnimizde tasın görüntüsü oluşur.
4-)
Örneğin bir varlık olan bardak b,a,r,d,a,k seslerinden oluşur aklımıza bardak gelir.Bu söze katlıyoruz.
5-)
Bir kelime bir iletişimde gösteren vazifesi görü.Bir kelime duyulduğu vakit kelimeyi oluşturan sesler kelimenin görüntüyle zihinde birşleşir ve böylece iletişim gerçekleşmiş olur.


1.etkinlik
1-)Kavram:Bir nesnenin zihindeki genel tasarımıdır
Kavramlaştırma:
Zihinde yapılan somutlaştırmadır.
Terim
:Bilim,sanat,meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelimeye denir.
İmge:
zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey.
2-)
Duyu organlarının dıştan algıladığı nesnenin bilince yansıyan benzeri.

İnceleme
1-)
hayaletler : soyut
bahar : somut
tepeden : somut
yıldızlar : somut
gece : somut
haya l: soyut
düşünce : soyut
2-)
Somut:Beş duyu organıyla algılayabildiğimiz kavramlar somuttur.Somut kavramlar dış dünyaya bağlı olan kavramlardır.öncelikle göze hitap eder
Soyut:Beş duyu organımızla algılanamaz .Şiire derinlik zenginlik katar.
5-)
somutlaşırarak.

Sayfa79
2.etkinlik
*trombositler,kemik iliği,damar çeperleri =Terim
Parçanın bütünü tıp

*estetik,zevk,zeka,irade,olgu= Terim
Parçanın bütünü felsefe

*Billur bir kadehe benziyırun sen =İmge

olmazsa olmaz.

3.etkinlik
ev=yuva,villa,yalı,kulübe,şato ,konut,daire,gecekon du,hane,daire.

Anlama ve Yorumlama
at : yolla
ışıklarla : nurla
kalbimin : yüreğimin
geldim : vardım
kapına : eşiğine
yollardan : diyarlardan
uzak : ırak
şarkı : türkü
.
.
.
Anlam bozukluğu olur.


15. Etkinlik-
• Aşk-ı Memnu romanında öyküleyici ve betimleyici anlatım kullanılmıştır.
• Romanda dil göndergesel işlevdedir.
• Söylenmek istenilenin karşı tarafa(alıcı) tam anlamıyla çağrışım yapması, anlatıla doğrultusunda seçilen anlatım türü ve dilin işlevi ile ilgilidir.
16. Etkinlik-
• Aşk-ı Memnu romanı realizm akımı doğrultusunda kaleme alınmıştır.
• Realist anlayış Aşk-ı Memnu romanındaki olay örgüsü, kişiler, zaman ve mekan unsurları ile romanın temasının gerçekçi bir dille anlatılmasını ve okurda gerçeklik duygusu uyandırmasını sağlamıştır.
Romantizm:
- Sefiller, Yazarı: Victor Hugo, Konusu: “Jan Valjan’in yaşamı”
Realizm:
- Madame Bovary, Yazarı: Gustave Flaubert, Konusu: Yasak Aşk
17. Etkinlik-
Okuduğunuz herhangi bir romanla ilgili (ör. Aşk-ı Memnu) kişisel duygu ve düşüncelerinizi yansıtan yazılar kaleme alınız.


sayfa 80
Ölçme ve Değerlendirme
1
-somut
2
-D,Y
3-
C
4-D

sayfa 83
4.Etkinlik
kuşun kanadını tedavi ettirdi = gerçek anlam
Uçağın kanadında arıza çıktı = yan anlam
Kırıldı kanadım kaldım çaresiz = mecaz anlam
Takımın sağ kanadı bu maçta iyiydi = terim anlam

sayfa 84
3.Macera başlamak üzereymiş o gün,
Sürücelmiş bu ateş yıllarca ... istiare yapılmıştır benzetilen ateş
4.Bir ruh o derin bahçede ...ruh kelimesi insan sözcüğü yerine kullanılmıştır mecazı mürsel yapılmıştır
5.Ey benim sarı tamburam,
sen ne için inlersin?
içim oyuk.... hem mecaz hem gerçek anlamını düşündüren sözcükler vardır tamburanın içi gerçekten oyuktur ayrıca kişi mecaz olarak içim oyuk derken derdini ifade etmek istemiştir kinaye sanatı yapılmıştır
6.hediye namıyla bir şey gönderme.... Huzuri
şair burada cimri ve bencil birisini eleştirmektedir "komşun evi yanar iken söndürme" derken tam tersini imalı bir şekilde ifade etmek istiyor yani tariz sanatı yapılmıştır

blogkafem.blogspot.com

SAYFA 85
kara gönlümde.....:mecaz:kötü yerine kara adlandırılmış.
ani bir üzüntü......:benzetme:dertlerini, sıkıntılarını alev gömleğine benzetmiş.
kır ata......:deyim aktarması:insana özgü birşey doğaya aktarılmış.
ayağını yorganına....:kinaye:hem gerçek anlamı hem mecaz anlamı vardır.
hafız osman........:benzetme:hafız osmanı ışıka benzetiyor.
mor menekşe.......:deyim aktarması:insana özgü birşey doğaya aktarılmış.
her nereye.....:tariz:gerçekten böyle birşey olmaz tam tersini kastedmek istiyor.
böyle çalışırsan....:tariz:tam tersini söylemek istiyor.
gönlüm gibi.....:teşhis:mektubu kişileştirmiştir.
evden izin.....:ad aktarması:iç-dış ilişkisi. evden değil içindekiler kastedilmiş.
şişler hazır........:ad aktarması:iç-dış ilişkisi.mangal değil içindeki kastedilmiş.

sayfa 86
1-boşluklar
*mecazı mürsel
*kişileştirme
*temel anlam
*açık istiare
2-D,Y,D

sayfa 87
3-E
4-A
5-D
6-A
7-C

sayfa 88
8-D
9-D
10-C

Sayfa 89
2. soru çok eşli anlamlı oldugu için
5. soru hayır yok yüz organ olarak digeri ise rakamsal

sayfa 91
1)yazı yazmaktan elim koptu,yazın piknikte top oynuyoruz
bagdan üzüm topladık.bag evinde annenlermi var
ayşegül bize geldi
arkadaşıma gül aldım
3 etkinlik)
yaşı eş sesli
güçlü)eş anlamlı
aglrım)zıt anlamlı
eşimiz)yakın anlamlı

Sayfa 170 ve 171'İn Cevapları

[Sayfa170.jpg]
sayfa 93
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

1-Y, D
2-eş anlamlı, zıt anlamlı, eş sesli bu sıraya göre yazıyorum
-mektep:yok-yok
-endişe:yok-yok
-ak:siyah-yok
-yok-tembel-yok
-yok-kısa-yok
-surat-yok-sayı,yüzmek,para
-yok-kaybet-kazan,kazanmak
-kırmızı-ver-yok
3-kelimeler ve eş anlamları
yaşlı: ihtiyar
gelecek: istikbal
hayat: yaşam
tekrarla: yinele
yenilgi: mağlubiyet
duy: işit
öykü: hikaye
eser: yapıt
sene: yıl
akran: yaşıt
şen: neşeli
olasılık: ihtimal


sayfa 95
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
BOŞLUKLAR:
1-yan, mecaz, mecaz
2-D, Y, D
3-E
4-C

Sayfa 97
Hazırlık Çalışmaları
1-)
Konuşmak v.b istediğini yap biliyorsun kendıne gore yap
2-)
aileler oturmuş yemek yiyor dinlenenler büyük ağaçlar ne görüyorsan yaz
3-)
Kelime grubu=En az İki kelimeden oluşur.
4-
blogkafem.blogspot.com

İnceleme sayfa 97
1=
Rivayet ederler
bu kent,toprağı cevher,
suyu kevser
havası miskü amber
hasılı cenner misali bi yermiş
hele kentin ortasına öyle bir konak kurulmuşki
görenlerin parmağı ağzında kalırmış.
Kelime Grupları En az iki kelimeden oluşur
anlam ve şekil bakımından uyumlu olması

Sayfa 98
2.
Anlam bütünlügü, iki ya da daha fazla kelimenin oluşması, belirli bir düzen kural için oluşuyor.
3.
Mecaz anlam kazanıyor. Monotami metin olacaktır.

ECİR ve SABIR
1.
blogkafem.blogspot.com
2. blogkafem.blogspot.com
3. En az iki kelimeden oluşur.
4.
Kullanılamaz. Çünkü mecaz anlam taşırlar.
5.
En az iki kelime, mecaz anlam, kısa ve özlü anlatım, kalıplaşmış sözlerdir ve mastar şeklindedirler.
6.
blogkafem.blogspot.com

Sayfa 99
4.etkinlik:
dilinde tüy bitmek:
bir şeyi tekrar tekrar söylemekten usanmak
agzında bakla ıslanmamak:
hiç sır saklamamak
çenesi düşmek:
çok konuşmak
diş geçirememek:
gücü yetmemek
elinden tutmak:
yardım etmek
ayak diremek:
inat ve ısrar etmek
devede kulak:
çok önemsiz ya da çok az
agır başlı olmak:
ciddi olmak, davranışlarda aşırıya kaçmamak
el üstünde tutmak:
bir kimseye çok saygı ve sevgi göstermek
baş göz etmek:
birisini evlendirmek
aklı yatmak:
bir işin olabilecegine inanmak
ortalıgı ayaga kaldırmak:
çok gürültü etmek
anasının gözü:
kurnaz, becerikli, çıkarcı
bir ayagı çukurda olmak:
yaşlı, yaşayacak az zamanı kalmış olmak.

SAYFA 101

7.ETKİNLİK
BELİRTİLİ İSİM TAMLAMALARI:
-benim saçlarım
-havvanın saçları
-halının içi
BELİRTİSİZ İSİM TAMLAMASI:
-misafir odamızdaki
ZİNCİRLEME İSİM TAMLAMASI:
-okul kitabımdaki maymunun burnu


8.etkinlik:
BELİRTİLİ İSİM TAMLAMALARI:
-kasabanın omzunda
-kasabamızın sabahları

BELİRTİSİZ İSİM TAMLAMASI:
-ayva agacına
-emir dagları
-gümüş rengi
-gökyüzü

sayfa 102
9.etkinlik:
a. -
b. -

SIFAT TAMLAMASI
-bu ugultu
-bu ateş
-akşam havası
-küflü aynalarında
-kırık masalarında
c.-
ç.-

10. etkinlik : -

sayfa 103
11.etkinlik:
BAGLAMA GRUBU
-bilinçli ya da bilinçsiz
-olay ve eylem
-acı ve ıstırap
-başlayan ve biten
-ulaşılamayan ya da ulaşılmakta
b. sıfatları baglamış.

12.etkinlik:
a.
EDAT GRUBU
-onun tarafından sevildigim için
-bir kadın gibi
-o kadar
-egemenligine karşı
b. -

sayfa 104
13.etkinlik:
zaman su gibi geçiyor. hastalandıgı için okula gelmedi. sana göre herşey kolay. tabanca ile iki el ateş ettim. sokaga dogru yürüdü. üç yıl önce okula başladı. hastalandıgından dolayı okula gelmedi.

14.etkinlik:
ÜNLEM GRUBU
-ey fazilet ve nezaketin payı
-ey korku agırlıgından iki büklüm gezmeye alımış zengin-fakir herkes
-ey hicran üzgünü ana
-ey egilmiş esir baş

15.etkinlik:
burada seslenme var.

16.etkinlik:
UNVAN GRUBU
-akif efendi
-murat dayı
-imdadın halil

Sayfa 106
19.etkinlik:
isim unsuru + sıfat-fiil = sıfat fiil grubu
çocugun üzerinden çocugun üzerinden
bir kemik bırakmış bir kemik bırakmış

20.etkinlik:
isim unsuru + zarf-fiil = zarf-fiil grubu
üstünü örtüp üstünü örtüp
purluga doldurunca purluga doldurunca

Sayfa 107
21.etkinlik:
büyük basamaklı sayı + küçük basamaklı sayı = sayı grubu
otuz beş otuz beş
kırk yedi kırk yedi

Sayfa 108
Ölçme ve Degerlendirme
1.
C
2.
D
3.
D
4.
A
5.
A
6.
B
7.
B
8.
D
9.
C
10.
B
©ödevler blogkafem.blogspot.com web sitesine aittir
sayfa 109:
ölçme ve değerlendirme:
1
-C
2-D
3
-D
4-A
5-
A
6-B
7
-B
8-D
10
-B

sayfa 111 ve 112

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİME
1-
B
2-A
3-E

4-
C
5-C

6-
C
7-E

8-
D
9-E

10
-A

sayfa 115;
Metninin altındaki soruların cevabı:
1.soru:
noktayla ayrılması ve cümleyi oluşturan öğelerin bulunması...
2.soru:
yüklem cümlede yargı bildirir...bu nedenle önemlidir...
3.soru:
isim-fiil cümlesidir...(oradn herhangi bir cümle seç...)
4.soru:
yargı üzerinde taşır.bir yüklem bir cümledir!
5.soru:
kelime grupları birbirinden ayrılamaz...onlar kalıplaşmışlardır,bir bütünlerdir....!

Sayfa 116
13 ve 14. YY'ın ÖğretiCi MetinLeri ;
NesirNazım'dır..


sayfa 117
2.Etkinlik
Bunlar bu atı ,düğün koşusunda koşmak için hazırlıyorlar.(bunlar:özne,düğün koşusunda koşmak için:zarf tümleci,hazırlıyorlar:yiklem)
Biletlerini alıp üçüncü mevkiye yrleşince rahat ettiler.(gizli özne "onlar",üçüncü mevkiye yerleşince:zarf tümleci,rahat ettiler:yüklem)


sayfa 118
ölçme değerlendirme

1)
..geçişli fiil...
..zarf tümleci...
2)
D,D,Y,D,D,Y
3-
D
4-
A
5-
A
6-
C


sayfa 123
1).....BASİT CÜMLE....
.....BAĞLI CÜMLE...
2) D,D
3-A 4-A 5-B
6)HALİNİ BELİRTMEK,ANLAMI PEKİŞTİRMEK İÇİN YAN CÜMLE GEREKLİDİR.
7)İSİM CÜMLESİDİR
YAPISI SIRALI CÜMLE
8)BİRLEŞİK CÜMLE:Ğ I C Ç
SIRALI CÜMLE:E H A
BAĞLI CÜMLE:F G
BASİT CÜMLE D B

sayfa 124
tablo
birleşik cümle
ğ,ı,c,ç

sıralı cümle
e,h,a

basit cümle
d,b

bağlı cümle
f,g


125-127. sayfalar
hazırlık 1.soru:
lokomotifitir. cünkü;trenin her bölmü ona bağlıdır.
2.soru:
kelime grupları
3.soru:
ilietişimin olması için iki kişi olması lazım.bir gönderici iki alıcı ve diğer unsurlar kanal bağlam gibi...
4.soru :
ortam, mekan cok önemlidir. söylenmek istenen söz söyleneceği yerinde anlamlıdır bu karsısındaki kişinin anlaması için önemlidir.
sayfa 127 1. etkinlik:
cümlede götürüverdi kelimesi olmasaydı herhengi bir yargıya ulaşamazdık. cünkü; yargıyı bildiren bir sey olmazsa birsey anlamayız.
ANLAMA YORUMLAMA
1
:toplarım kelimesi yanlıştır. cünkü; özne cogulken yüklem cogul, tekilken yüklem tekil olmak zorundadır.
2.etkinlik:
birinci cümle: taksiyle
ikinci cümle: okula
üçüncü cümle: kış mevsiminde
dördüncü cümle: ben'dir.

sayfa 132
1-
D,Y
2-
A
3-
A
4-D
5-
mişli ve dili

blogkafem.blogspot.com

sayfa 136 ölçme ve değerlendirme
1
- yalnış, doğru
2
- D
3
- C
4
- B
5
- E
6
- E

sayfa 145-146 ve 147
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1.)......tanım.....
..........öznel.....
.....benzetme....
......ihtimal...
.......tasarı.......
...öneri......
...ön yargı........
2.) ......tanımlama....
.....üslup.....
......karşılaştırma...
....benzetme.....
......nesnel...
....eleştri.....
...varsayım.....
.........öneri....
......tasarı.....
.....ihtimal....
.....ön yargı.....
...neden-sonuç....
....amaç-sonuç....
.....şart.....
3.)Y,D,Y,Y,D,D,D
4-A, 5-D, 6-B, 7-E, 8-D,9-B


SAYFA 151
7.ETKİNLİK:

anlatımı bozuk cümleler, anlatım bozukluğunu nedeni, cümlenim doğru biçimi sırasıyla yazıyorum
-hepsi ve daha fazlası az sonra: gereksiz sözcük kullanımı: hepsi ve fazlası az sonra
-fabrika ticari ve polis otosu üretimine eçen yıl ara verdi: tamlama yanlışlığı: fabrika ticari oto ve polis otosu üretimine geçen yıl ara verdi
-hangisinin başarılı hangisinin başarılı olmadığını öğreneceğiz: yardımcı fiil eksikliği: hangisinin başarılı olduğunu hangisinin başarılı olmadığını öğreneceğiz
-senin yüzünden sınıfı geçebildim: kelimelerin yanlış anlamda kullanılması: senin sayende sınıfı geçebildim
-aldığı kumaşın rengini beğenmediği için geri vermeyi düşünüyor: belirtili nesne eksikliği: aldığı kumaşın rengini beğenmediği için kumaşı geri vermeyi düşünüyor
-düşünceler zamanla değişirler: özne-yüklem uyumsuzluğu: düşünceler zamanla değişir
-kimse seni suçlamıyor, aksine senin haklı olduğunu düşünüyor: özne eksikliği: kimse seni suçlemıyor, aksine herkes senin haklı olduğunu düşünüyor
-bu güçlüklere nasıl göğüs gerdi, nasıl başa çıktı? : zarf tümleci eksikliği: bu güçlüklere nasıl göğüs gerdi, güçlüklerle nasıl başa çıktı?
-duvarları kirletmek, yazı yazmak kesinlikle yasaktır: dolaylı tümleç eksikliği:
duvarları kirletmek, duvarlara yazı yazmak kesinlikle yasaktır
-görüşlerime katılmadığınızı, karşı çıkıp eleştirdiğinizi bilmiyor değilim: gereksiz sözcük kullanımı
-birçok kişiler böyle düşünüyor: özne-yüklem uyumsuzluğu: birçok kişi böyle düşünüyor
-güç ve müşkül zamanlarda üstüne düşeni yerine getirir: aynı anlamda kelimelerin kullanılması: güç zamanlarda üstüne düşeni yerine getirir


SAYFA 152:
anlatımı bozuk cümleler, anlatım bozukluğunun nedeni, cümlelerin doğru biçimi sırasıyla yazıyorum
-yemeğine biraz tuz, biber ve limon sıktı: yüklem eksikliği: yemeğine bira tuz, biber ekti ve limon sıktı
-bu tür duygular gözlerimi yaşartırlar: özne-yüklem uyumsuzluğu: bu tür duygular gözlerimi yaşartır
-hiçbir işlerde başarılı olamadı: özne-yüklem uyumsuzluğu: hiçbir işte başarılı olamadı
-hiç kimse bir yere kıpırdamasın, yere yatsın: özne eksikliği: hiç kimse bir yere kıpırdamasın herkes yere yatsın
-küçük kızın saçları bir hayli büyümüş: yanlış anlamda kullanılan sözcük: küçük kızın saçları bir hayli uzamış
-kuşkusuz o da senden çok korkuyor olmalı: kelime fazlalığı: kuşkusuz o da senden çok korkuyor
-iki kardeşten en küçüğü arkadaşımdı: kelime fazlalığı: iki kardeşten küçüğü arkadaşımdı
-bu konuyu yeniden bir hafta içinde tekrar görüşürüz: eş anlamlı kelimelerden kaynaklanan anlatım bozukluğu: bu konuyu yeniden bir hafta içinde görüşürüz
-bu kouda gençleri azımsamak doğru değil: yanlış kelime kullanımı: bu konuda gençleri küçümsemek doğru değil
-kuyrukta bekleyen hastalar içinde ilk muayene odasına ben alındım: kelimelerin yanlış kullanımı: kuyrukta bekleyen hastalar içinde muayene odasına ilk ben alındım
-nüfus sayımı bu yıl yapıldı, bir hayli artmış: eksik kelime: nüfus sayımı bu yıl yapıldı, nüfus bir hayli artmış
-siz çalmasını babamdan öğrendim: tamlama yanlışlığı: saz çalmayı babamdan öğrendim
SAYFA 153 blogkafem.blogspot.com
ÖLÇME DEĞERLENDİRME:
1-D, D, D, Y, Y, D
2-E
3-E
4-D


SAYFA 154:
5
-E
6
-E
7
-bahar gelince dağlar yeşil giysilerini giydiler(giydi)
-yıldızlar bana bakıyor(bakıyorlar)

8-
kızını çok sever, armağanlar alırdı(ona)
-kimseyi küçük görmemeli, insanca davranmalıyız(herkese)

9-
-onu severim her konuda iyi anlaşırız
-bu güçlüklere nasıl göğüs gerdi, nasıl başa çıktı

10-
birçok kişiler onu övüyordu
11-
bana bir zararı olmuyor aksine hep koruyordu

SAYFA 155
ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

1-
B
2-E

3
-D
4-D

5
-E
6-A


Sayfa 159 ile 169 Arası Cevaplar
(Anlatım Birimi Olarak Paragraf ve Paragrafta Yapı Konularının Cevapları)


(Paragrafın Boyutu) Sayfa 169-170
[Sayfa169ve170+1.Etkinlik.jpg]
©
blogkafem.blogspot.com
Sayfa 171 Ölçme ve Değerlendirme
boşluk:boyut
1
-D
2-Y
3
-D
4-D
5
-Y
6-D

3.soru
Etkiler.Okumada kolaylık bakımından sağlar.

Sayfa 172-173

1)
güven duygusu olmadığını ortaya koyar
2)
ana düşünce gerçek dostluk.ana düşünceyle bütünlük sağlıyo
3)
mesaj gerçek dostlukla ilgili mesaj verilirken bunlara gerek yok
4)
dil öğeleri birleşerek kelime kelime grupları cümlelerle ifade edilir.
5)
gerçek dostların birbirine güven duyması .gerçek dostları olmayanların birbirine güven duymaması
6)
kısa ve acık olması net daha etkiler okuyucuyu
7)
parcanın ulaşmasını sağlar önemlidir.
8)
yardımcı düşünce düşünceyi çeşitli yönlerden destekliyor tamamlıyor.
2.Etkinlik
a)
bazılarında ilk son cümlelerde bazılarında ise ortalarında bulunur
b)
anadüşünceler
A.
insanlar kendinden önceki yapıtlarada bakar
C:
süs yapayım derken şiirde anlatılanı yok etmesi
c)
anlatılanlardanyola çıkarak
d)
Parağrafın başında sonundaki cmlelerde verilir

sayfa174
paragrafta yer alan yardımcı düşünceler:
1)
duyguların hatıraların ve sevgileri çiçeklerle ifade etmek güzeldir.
2)çiçekler temiz duyguları ifadeb eder.
3)
çiçeklere dünyamızın güzellikleriyle bakmalıyız.
paragrafın ana düşüncesi:
1)çiçeklerin dilinden konuşmak,renkli ve güzel konuşmaktır.
ana düşünce ile yardımcı düşünceler arasındaki ilişki bağlam eşitliğinde:
paragrafın her düşüncesi çiçek kelimesiyle biririne sağlanmış
çünkü konu çiçektir.anadüşünce paragrafın ilk cümlesidir.
yazar sonraki yardımcı düşüncelerle bu ilk cümledeki duyguları görüşü desteklemiştir.

SAYFA 175
ÖLÇME VE DEGERLENDİRME:

1
.B
2.
E
3.
A
4.C
5.
A
6.C
7.
D
8.
C
9.
C
10.
D
11.
D


179.nun 3.sorusu;aksam,polisler,kaçanlar ve ara sokaklar.4.fııl cumlelerının 6.olay paragrafı oldugu ıcın zaman sırasına gore kısı mekan ilişkisine gore sekıllenmıstır.

180.sayfadakı ılk soru;nasıl sorusuyla sorulur.2.tasfır paragrafı 3.gorme 5.bu bır tasfır paragrafıdır.yer ve gorunus sıfatlarla belırtılmıstır.sankı kelımelerle resım cızılmıstır.181.sayfadakı ılk soru;ınsanların haklarını aramak ıcın genellıkle mucadeleler sectıgı ancak konusulup anlasarak bır yol bulunabılınecegı anlatılıyor 2.dusunceyı cesıtlı yonlerden acıklamak tanımlamak ıcın bellı bır duzen ıcınde verılmıstır 3.oznellıktır cunku yazar kendı dusuncelerını verıyor 4.bır durumun nedenlerın ınandırıcı bır nıtelıkte anlatıp ortaya koymak amacıyle yazılmıstır.
182.sayfadakı ılk soru kısının bulundugu ruh halıcozumlenmeye calısmıs yasadıgı bır olay karsısındakı halı verılmeye calısılmıstır 2.ısyan pıskolojısı var 3.nesnel olanları anlattıgı ıcın 4.tahlıl oldugu ıcın konu olan kısının davranıslarından gorunusden konusmasından soz eden


SAYFA 192
1-A
2-E
3-C
4-E

SAYFA 193
5-A
6-D
7-C

SAYFA 195
1.ETKİNLİK
A)Hangi durumların karşılatırıldığını yazınız.
On yıl önce basılan gazete sayısı ile günümüzde basılan gazete sayısı ikisi arasındaki artış.
B)Hangi durumların karşılaştırıldığını yazınız.
Kitap okumayanların kitaplar hakkında ağırbaşlı konuşmaları.Kitap okuyanların da bu durumun hoşlarına gitmemeleri.

SAYFA 196
A)Konuyu somutlaştırmak için verilen örnekleri yazınız.
Akropal,Ayasofya,Selçuk eserleri,Mimar Sinan,Acemi Ali,Atatürk Anıtı,İstanbul Üniversitesi,Taşkışla.
B)Konuyu somutlaştırmak için verilen örnekleri yazınız.
Chicago Üniversitesi profesörlerinden Bobit

SAYFA 199

1-B
2-E
3-C

SAYFA 200
4-E
5-A
6-B
7-C

SAYFA 206
1-D
2-E
3-C
4-D

SAYFA 207
5-C
6-A
7-D
8-D
SAYFA 208
9-C
10-C
11-E


blogkafem.blogspot.com


Yapabildiğimiz kadar size cevapları hazırladık .. Umarım yardımcı olmuşuzdur..Yazdıklarınızı kendiniz de bir kez gözden geçiriniz..Eksik sayfa varsa bizi bildirin..başarılar..


Diğer bütün derslerin ödevlerine ulaşmak için buraya tıklayın!


facebook'ta paylaş Paylaş


Daha fazlası için arama yapın :


283 yorum:

 1. harikasınız ya siz kim hazırladıysa allah razı olsun sayenizde hoca beni cok sevio hep güzel cevplar verdiğim için sınavlarımda cok ii hem dil anlatım hem edebiyatta sayenizde cok iyiyim tesekkür ederim

  YanıtlayınSil
 2. Önemli değil..Eksik sayfa varsa yada eksik bilgi bize bildirin..

  YanıtlayınSil
 3. 182 den sonraki sayfalar yok cok da önemli onlarıda yaparsanız cok iii olur. ama yinede bu kadarını yaptığınız için cokkkkkkkkkk tesekkür ederim..

  YanıtlayınSil
 4. ya evet arkadasa katılıorm yarım bırakmışsınız yha heveslenmiştim kimse girmez bole yaparsanız adam gibi yapsanıza beee yazın hepsini

  YanıtlayınSil
 5. beren naz (muck)15 Mayıs 2009 19:01

  aslı bunu sana yazıorm ne kadar nankörsün sn yha insanlar uraşmış bu kadr yapmış onlar olmasa hiç yapamıcaktın cok bencilsin biraz insan ol ya emekleine saygı göster tamammı beğenmiosanda girme bi daha ya hastamısın nesin sana hesap mı vercekler bide sinr oluom bole bencillere site cok güzel olmuş hazırlayanlara saygı ve ellerine sağlık

  YanıtlayınSil
 6. muhah tamda lazım olan yeri koymamamışsınız yinede saolun ;D

  YanıtlayınSil
 7. cok güzel bi site olmus ayrıca yardımlarınız için coook tesekkür ederim.ben 9.sınıf ögrencisiyim eksik olan bazı sayfalar bunların cevaplarını bildiğim kadarıyla yazıyorum :
  Hazırlık soruları-cevapları sayfa-11
  soru-1)Çevrenizdeki insanlarla nasıl iletişim kurduğunuzu anlatınız.
  *Çevremizdeki insanlarla genellikle dil aracılığıyla iletişim kurarız.Fakat bunun dışında iletişim kurarken beden dilimizi yani jest ve mimiklerimizide kullanırız.
  *iletişim kurarken bazı hususlara dikkat etmeliyiz.Karşımızdaki bireye toplumsal kurallar dahilinde davranmalı ve saygı göstermeliyiz.
  soru-2)Konuşma yetnğnzibir süreliğine kullanamazsanız neler olabileceğini belirtiniz.
  *konuşmak her insanın en temel ihtiyaçalrından biridir.Bu ihtiyacı gideremeyen insan iletişimi farklı yollarla gerçekleştirmeye calısır.İnsan iletişim kurmk için jest ve mimiklerini ve ya yazıyı kullanabilir.Fakat bunların hiçbiri konusmanın yerini tutamaz.Çünkü konuşmak insanın kendini en rahat ifade ettiği iletişim şeklidir.
  *Doğrudandır araç istemez.
  soru-3)yanlış anlaşldğnz br drmda hisstklernzi sylynz.
  *Yanlş anlaşılmak hiç kimsenin hoşlanacağı bir durum değildir.Bu yüzden kendimizi ifade ederken seçtiğimiz sözcüklere,tavrımıza,beden dilimize fazlasıyla dikkat etmeliyiz.
  soru-4)İletşm denince aklnza glnleri yazınız
  *İletişim denince akla insanların duygu,düşünce ve bilgilerini birbirlerine herhangi bir yolla iletmeleri akla gelir.
  soru-5)Bildiğiniz iletişim yollarını yazınız.
  *Dİlle gerçekleştirilen iletişim.
  *Jest ve mimiklerle grçklştrln iletşm.
  *Resim,şekil,çizgi gibi sembollerle grçklştrln iletşm.
  *simgelerle grçklştrln iltşm.
  --------Şehri Unutan Adam-----------
  arkadaslar soruları yazmam gerek yok sadece cevapları yazıyorum.
  1-)Yazar coktan beri şehre inmediği için''insanları sevebilmek için'' sehre iniyor.
  2-)Dil dışında bakış ,jest ve mimiklerle iletişim kurulmustur.
  3-)Dil dışı yollara kurulan iletişim dille yapılan iletişim kadar etkili değildir.Dil daha etkili ve daha kalıcı bir iletişim aracıdır.Dil ile yapılan iletşim doğrudan ve araçsız oldugu için daha kullanıslıdır.
  4-)Metinde dil
  -Alıcıyı harekete geçirme.
  -Sanatsal işlev ile kullanılmıştır.
  5-)Uzun süre insanlardan uzak kalan yazarın insanlarla konuşmak onları sevmek ihtiyacını ne denli hissettiği,konuşmak ve sevmek ihtiyacı ile yaptıkları iafde edilmiş.
  ***Sayfa 13***
  1. etkinlik-)
  Dil ile yapılan iletşm dil dışı iletişimden daha etkilidir.Çünküğ bu iletişim şekli ile vermek istediğimiz mesajı en kısa ve anlaşılır şekilde kolaylıkla verebiliriz.
  2.etknlk-)^^Kullanma ve içme sularının saglıga zarar vememesi için belirli oranlarda zararlı maddelerden arınmış olması gerekir.^^
  ^^Koku bulunmamalı,çözülmş oksjen en azından litrede 6 mg olmalıdr^^
  ^^Karbondiokstn bulnması az miktarda hidrokarbonat içermesi suya ayrı bir lezzet kazandırır^^
  3.etknlk-)
  Bir fiilin hiç bir türetme eki almamış haline basit fiil denir.
  Arkadaslar şimdilik anca bu kadar yazabildim devamını ALLAH nasip ederse en kısa zamanda yazarım.
  NOT:arkadaslar burda hazır cevaplar var diye kesinlikle derslere calısmam gibi bişey yapmaya kalkısmayın.hem derslerde yapsanız bile sınavlarda yapamazsının yani olan yine size olur hadi a.e.oln kndinize cook iyi bakın.

  YanıtlayınSil
 8. Yazdığınız bu cevapların bir kısmını ben yazının içine ekledim.Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.

  YanıtlayınSil
 9. Katkılarınız için teşekkür ederim ama bazı soruları var kitapta onlarında cevaplarınıda yazarsanız çok sevinirim

  YanıtlayınSil
 10. Sayın admin 18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 sayfalar acil gerekiyor bir koysanız cevapları :S

  YanıtlayınSil
 11. Hay sizden ALLAH razı olsun çok acil gerekiyordu ne kdr teşekkür etsem azdır :)

  YanıtlayınSil
 12. Sayın Admin birde matematik 9.sınıf sayfa 63 teki alıştırma ve ölçme değerlendirmenin cevaplarını yollayabilirmisiniz ?

  YanıtlayınSil
 13. sayın admin 43 ile 55 arası sayfaların cevapları gerekiyr bana eklermisiniz??

  YanıtlayınSil
 14. ya bna 50 51 52 53 54 55 56 lazımm acilen sewgili admin yardımcı olrsn sewinrimm..!

  YanıtlayınSil
 15. istediğiniz sayfalar eklenmiştir ... ilginizden dolayı teşekkür ederiz ..

  YanıtlayınSil
 16. teşekkürler çok güzel bir cevap anahtarı olmuş fakat 18 den 30 a kadar olan sayfaları bekliyoruz

  YanıtlayınSil
 17. bu 18 den 30 a kadar olan bölüm benim kitabımla uyuşmuyor lütfen yardımm

  YanıtlayınSil
 18. yha 29. sayfaaa nie bu kadar azzz yardım edermisinizzz :( 29. syfyla ilgili sorulara

  YanıtlayınSil
 19. aradağımı bulamadıımm...istedğm syfaya gliorm sznn yazdığınzla alakası olmyn şyler anlamadm yanii...:S:S

  YanıtlayınSil
 20. sayfa 18 ile 30 arası cevaplar düzeltilecektir.

  YanıtlayınSil
 21. ayyh bu süperr bişii yhaa bi baktım bir dk. saygı duruşu yani
  süperrr çookk teşekküürr edeerriiimmm=)=)
  bu dersten artk hç eksi almıcaaaamm yaşaasıınn=)=)=)=)=)

  YanıtlayınSil
 22. yani doğru düzgün hepsini ayrıntılı yapan sadce sizsinz yaa ellerinze sağlıkkkk ;)

  YanıtlayınSil
 23. söylemiyi unuttum sayfa 18 ile 30 arası cevaplar 03.10.2009 tarihinden itibaren düzeltilmiştir..

  YanıtlayınSil
 24. co kgüzel bi site tüm emegi gecenlerden allah razı olsun!!!

  YanıtlayınSil
 25. çok güzel bir site herkese teşekkür ediyorum gerçekten çok işime yarıyor......

  YanıtlayınSil
 26. Walla işime çok yaradı sayın admin...Çok teşekkürler ellerine,kollarına ve o yazı yazan parmaklarına sağlık...İlkokul öğretmenine bizden selam söle ve sana okuma özellikle dde yazmayı öğrettiği için... :)Sayın adminin ellerine sağlıkı herkese şimdiden afiyet olsun...

  YanıtlayınSil
 27. Allah razı olsun ne diyim :D Çağatay

  YanıtlayınSil
 28. arkadaşlar saolun hepinize teşekkür ederim.sayenizde çok çabuk derslerimizi yapıyoz...

  YanıtlayınSil
 29. ALLAH SéVdıqınızı size WéR sın xP

  YanıtlayınSil
 30. Wallaha İşime Acayıp Yarayacaq Zaten bu Sıtede her kıtabın CevapLarı Yazıyor :)) Tesekkurler !

  YanıtlayınSil
 31. Tesekkurler Bu sıte odev sıtem artıq :D

  YanıtlayınSil
 32. arkadaşLar yorumLarda okuLunuzuda söyLer misiniz merak ediyorumda (:

  YanıtlayınSil
 33. allah razı olsun sizin gibi

  YanıtlayınSil
 34. teşekkür edrim çook ihtiyacım vardı?

  YanıtlayınSil
 35. güzelde birazda sorlara cevap bulun....

  YanıtlayınSil
 36. Off Süper Her kim yazdıysa Allah ondan Razi Olsun İnşala Sevgilisinden Hiç Ayrılmaz Mutlu mesut Geçinir xP ii ii bunun matematik kısmıda var mı aceba yazılı için çook gereklide .. :D:D:D

  YanıtlayınSil
 37. size nasıl teşekür etsek azdır bu site
  sayesinde hocanın
  gözüne girdim

  YanıtlayınSil
 38. sayn admnn 61 dn 66 ya kadar eksikk onları kyrsnızz ck sewiniirmmmm ..!

  YanıtlayınSil
 39. admin abi 72-73-74-75 sayfaları koyarsanız ii olur
  yinede ssaolun

  EMEĞE SAYGI

  YanıtlayınSil
 40. pek beğenmedim çünkü eksik sayfalar varr hepsi tam olsaydı daha iyi olurdu.:(

  YanıtlayınSil
 41. ya çok süper ama 48. sayfada 10 ve 11 etkinlik yok eklerseniz sevinirim :)

  YanıtlayınSil
 42. ÇOK TEŞEKKÜRLER ELLERİNİZE SAĞLIK SÜPER OLMUŞ ÇOK İHTİYACIM WARDI

  YanıtlayınSil
 43. çokkk güzzell olmuss bu site çokk makbule geçti walla ellerizie saglık yalnız 71.sayfadan sonrasında devam ettirdeydiz keşke çünkü çok acil

  YanıtlayınSil
 44. 64-65-66 yok mu ya :D süper bi site ama onlar da lazım =))

  YanıtlayınSil
 45. 52 53 54 de olsaydı iiyi olurdu ama olsun saolun.........

  YanıtlayınSil
 46. HELAL OLSUN SİZE ÇOK İŞİME YARADI :)

  YanıtlayınSil
 47. acil 53. sayfa cevapları yazabilirmisiniz

  YanıtlayınSil
 48. sayfa 48-53-63-64 eklenmiştir..

  YanıtlayınSil
 49. BU SITE OLMASI SUPER OLDU YA BENIM ICIN COK SAOLUN BOYLE BIR SITE KURDUGUNUZ ICIN TESEKKURLER KURANLARA

  YanıtlayınSil
 50. çok saolun yha sayenizde hocanın gözüne grmeeyi bşardım teşekkürler...

  YanıtlayınSil
 51. HARBİ ÇOK GÜZEL OLMUS SİZİN SAYENİZDE ÖDEVLERİM 10DK DA BİTİYO VE HİÇ EKSİKSİZ YAPIYORUM ÖDEVLERIMI

  YanıtlayınSil
 52. varyaa sprsinizz hee mükemmel olmuşş her bunu kim yaptıysaa Allah ondan razı olsunn sprr öişş yaa :D

  YanıtlayınSil
 53. Emeğinize Sağlık..Sayenizde Kitabı bitirdim xD Her ne kadar eksik Olsa da .. Tekrar Tşk :))

  YanıtlayınSil
 54. Çok teşekkür ederim gerçekten yardımcı oldunuz..! :D

  YanıtlayınSil
 55. VALLAHA SÖYLÜYECEK BİR SÖZ BULAMIYORUM SADECE TŞKLER EDİYORUM SİVASLI NURİ BABA

  YanıtlayınSil
 56. helal olsun yaaaa vallaha diyorummmmmm siz herkeze öneririm SİVAS E.M.L EMRE GÜNEŞŞŞŞ 9 M SINIFINAAA NURİ BABAYA SLMLAR

  YanıtlayınSil
 57. walla ne diim çok iyi oldu bu site hoca hep sözlülerime yüksek verio saolun kitabım herkesin elinde dolaşıo herkes beden yapıo emeğe saygı saolun varolun.:::)

  YanıtlayınSil
 58. saoln bn szn sayenzde ögretmenn gözüne grdm.9.c snıfınada slemlr xD

  YanıtlayınSil
 59. çooooooooook teşekkür ediyorum sizin paylaşımınız sayesinde dil ve anlatım hocam bana sözlü notuna 100 verdi

  YanıtlayınSil
 60. gerçekten süpersiniz :)

  ''iPk''
  xD

  YanıtlayınSil
 61. 101den 111e kadar yazarsiniz iyi olur benim etkinlik var ordan biraz zor o etkinlikler

  YanıtlayınSil
 62. çok teşekkür ederim.73,74,78,79,81,82,83 gönderirseniz sevinirim.

  YanıtlayınSil
 63. Teşekkür ederim.Yalnız acil olarak 15.30 a kadar dil ve anlatım kitabının sayfa;73,74,78,79,81,82,83 ü gönderir misiniz?Çok acilllllllllllllllll

  YanıtlayınSil
 64. yorumum neden görüntülenmedi?

  YanıtlayınSil
 65. Süpeeeeeerrr (:
  tsk. ederiiimmmm (.

  Kübra ben (:

  <3 :D

  YanıtlayınSil
 66. süperrrrrrrr harika olmuş çokkkkk teşekkürler

  YanıtlayınSil
 67. ya allah sizden razı olsun sayenizde sözlü notlarım 100 100

  YanıtlayınSil
 68. cok teşekkürler cok yardımcı oldu emege saygı saygılar.... !

  YanıtlayınSil
 69. Yorum yazarken lütfen bir ad belirtin..

  bu yazıyı okuyunuz..
  http://blogkafem.blogspot.com/2010/02/duyuru-yorum-yazarken.html

  Yorumlarınız tarafıma iletildi.Eksik sayfaları ve yanlış yerleri belirtiğiniz sürece ekleriz ve düzeltiriz.9.sınıf dil ve anlatım sayfa 80 ve 179-186 arası ekleyin demişsiniz.Bu sayfaları da eklemeye çalışacağız.iyi çalışmalar dileriz..

  @blogkafem.blogspot.com

  YanıtlayınSil
 70. yaa 95 ile 107 arası yok bazı yerlerde yok onları eksiksiz tamamlarsak süper olur

  YanıtlayınSil
 71. Eksik sayfaları yapan arkadaşlar burdan birbirleriyle paylaşırsa ödevlerin tamamlanması daha çabuk olur.

  YanıtlayınSil
 72. 72,73,74,75. SAYFALAR YOKKKKK..........

  YanıtlayınSil
 73. SAYFALRI DÜZENLERSENİZ SEVİNİRİM

  YanıtlayınSil
 74. gerçekten çok güzel olmuş ellerinize sağlık alpaslan lisesi

  YanıtlayınSil
 75. 98-99-100. sayfalar lazım acil 2 günüm var

  YanıtlayınSil
 76. gerçekten muhteşem hazırlamışsınız çocuklar ben bir dil anlatım öğretmeni olarak hazırlayana ve buraya yazmaya emek harcayana çok teşekkür ediyorum umarım herzaman derslerinize böyle sımsıkı sarılır ve yardımlaşmayı seversiniz

  YanıtlayınSil
 77. etkinlik ler genelde eksik ama yinede çok saolun çok yardımcı oldunuz hazırlayanların ellerrine saglık ekseikleri tamamlarsanız çok daha mutlu olurum

  YanıtlayınSil
 78. siteniz güzel teşekkür ederim ancak çok eksik sayfalar var biraz özensiz cevaplandırılmış ama yinede teşekkürler eksik sayfalar giderilirse sevinirim sevgiler :)

  YanıtlayınSil
 79. çok teşekkürler ama eksik sayfa var onlarıda tamamlarsanız çok gzl olck ama yinede teşekkürler ellerinize sağlık

  YanıtlayınSil
 80. Emeqinize SaqLık Sayenızde dersLere katıLıyorum xD

  YanıtlayınSil
 81. çok teşekür ederim sizin sayenizde derslere katılmaya başladım da dğr sayfalarıda yaparsanız çok iyi olur

  YanıtlayınSil
 82. 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 cok acil

  YanıtlayınSil
 83. cok guzel bi site olmus :D
  süper ya! :D

  YanıtlayınSil
 84. yalnız sayfa 95 teki ölçme değerlendirme bölümündeki yan meca mecaz değil de temel(gerçek)mecaz mecaz olcak...ama yinede çok saolun

  YanıtlayınSil
 85. 108 ve 109 daki ölçme ve değerlendirme sorularını da koysanız çok ii olck acil lütfen... :S:S:S:S

  YanıtlayınSil
 86. yarın için 94-95 Lazımdı oLsa qüzeL oLurdu ama kendim yapıcam artık orayıda ynede çok teşekkür ederim çok yardmcı oLdunz..

  YanıtlayınSil
 87. site güzel ama biraz daha fazla sorunun cevabını atlamadan verirseniz çok mutlu olcam xoxo much befs

  YanıtlayınSil
 88. sağolun yaaa süüüper olmuşşş......

  YanıtlayınSil
 89. Sayfa 100, 109 arası eklenmiştir.Herkese iyi çalışmalar..

  blogkafem.blogspot.com

  YanıtlayınSil
 90. site yöneticisine çook tşk ediyorum

  YanıtlayınSil
 91. mükemmel siniz yaaa çok yardımcı oldunuz hocam beni çok seviyor artık......

  YanıtlayınSil
 92. 89,90,92,94,95,97,98,99,100 bu sayfalar çok lazım yaparsanız çok memnun olurum emeğinize sağlık bütün9 ödevler için çokkk teşekkür ederim

  YanıtlayınSil
 93. 89. sayfa
  2. soru çok eşli anlamlı oldugu için
  5. soru hayır yok yüz organ olarak digeri ise rakamsal
  91. sayfadan
  1.soru yazle cümle yazı yazmaktan ellerim koptu
  bağ cümlesi bağdan üzüm topladık
  gül cümlesi ayşegül bize gelsi
  3. etkinlik
  yaşı eş sesli güçlü eş anlamlı
  ağlarım zıt anlamlı eşimizi yakın anlam

  YanıtlayınSil
 94. Sayfa 89'u bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz.Ödevler arasına eklenmiştir..

  blogkafem.blogspot.com

  YanıtlayınSil
 95. Sayfa 95 ile 100 arası eklenmiştir.

  blogkafem.blogpsot.com

  YanıtlayınSil
 96. SAYFA:192
  1-A
  2-E
  3-C
  4-E
  SAYFA:193
  5-A
  6-D
  7-C
  SAYFA:195
  1.ETKİNLİK
  A)Hangi durumların karşılatırıldığını yazınız.
  On yıl önce basılan gazete sayısı ile günümüzde basılan gazete sayısı ikisi arasındaki artış.
  B)Hangi durumların karşılaştırıldığını yazınız.
  Kitap okumayanların kitaplar hakkında ağırbaşlı konuşmaları.Kitap okuyanların da bu durumun hoşlarına gitmemeleri.  SAYFA:196
  A)Konuyu somutlaştırmak için verilen örnekleri yazınız.
  Akropal,Ayasofya,Selçuk eserleri,Mimar Sinan,Acemi Ali,Atatürk Anıtı,İstanbul Üniversitesi,Taşkışla.
  B)Konuyu somutlaştırmak için verilen örnekleri yazınız.
  Chicago Üniversitesi profesörlerinden Bobit
  SAYFA:199
  1-B
  2-E
  3-C
  SAYFA:200
  4-E
  5-A
  6-B
  7-C
  SAYFA:206
  1-D
  2-E
  3-C
  4-D
  SAYF:207
  5-C
  6-A
  7-D
  8-D
  SAYFA:208
  9-C
  10-C
  11-E
  SAYFA:209
  12-Boş
  13-Boş
  14-B

  YanıtlayınSil
 97. 108 deki etkinlikler yok

  YanıtlayınSil
 98. tşkkrler süper yhaaa bütün ödewler artık nette... çooooook thanks admin.. xD

  YanıtlayınSil
 99. Bravoo arkdş ya süPrsnz

  YanıtlayınSil
 100. bu site çok güzel ya artık hep burdan ödevleri yapıcam bugün yazdıklarımda işime yaradı çok çok sağolun herkese teşekkürler.

  YanıtlayınSil
 101. saolun süpersiniiz ya........=)

  YanıtlayınSil
 102. ya sağolun da bazı sayfaları eksik yazmışsıınz vede yanlış wermişsiniz...xd
  (edebiyat kitabı için geçerli......
  bu arda htl ye slm......
  yinede saolun........

  YanıtlayınSil
 103. sağ olun ama 167,168sayfalarınıda koyarmısınız

  YanıtlayınSil
 104. Arkadaşlar yanlış veya eksik yerleri lütfen çok önceden bildirin.

  blogkafem.blogspot.com

  YanıtlayınSil
 105. ÇOK GÜZELDE AMA BAZI SAYFALAR EKSİK VE YANLIŞ O SAYFALARI GETİRİRSENİZ ÇOK SEVİNECEM...HATAY ANTAKYALI

  YanıtlayınSil
 106. Saolun sizde olmasanız 0 alcaz:D

  YanıtlayınSil
 107. Coq GzL oLMus TsskkLeR! yapanLarın emegine ve ellerine sagLıq!

  YanıtlayınSil
 108. ya ama 169.sayfa yok bana orası lazım yaparsanız sevinirim...

  YanıtlayınSil
 109. TEŞEKÜRLR AMA SAYFALRN ÇOĞU YOK YAW YİNE EMEĞİNE SAĞLIK

  YanıtlayınSil
 110. teşekkürler bazı sayfalar yok ama yine de emeğinize sağlık

  YanıtlayınSil
 111. Allah razı olsun sizden arkadaşlar :D

  YanıtlayınSil
 112. 154 acil lazımdı ama bulamadım yardımcı olursanız sevinirim tşk

  YanıtlayınSil
 113. Sayfa 169 eklenmiştir.Sayfa 154'ünde devamını eklemeye çalışacağız.İyi Çalışmalar..

  blogkafem.blogspot.com

  YanıtlayınSil
 114. çok güzel olmuş biraz eksik var,oda önemli değil çok teşekkür ederim.devamını beklerim.

  YanıtlayınSil
 115. teşşekkürler.

  YanıtlayınSil
 116. spr bi sayfa saolun:)))

  YanıtlayınSil
 117. allah sizden razı olsun çok teşekkürler

  YanıtlayınSil
 118. wowww süperrr...saolnnn =)

  YanıtlayınSil
 119. cok saolun bide sayfa 130u yaparsanız cok iyi olur k

  YanıtlayınSil
 120. çoooook saol bazı sayfalar eksik ama yinede saol

  YanıtlayınSil
 121. ya sayfa 130 ile 131 neden yok ...:((

  YanıtlayınSil
 122. çok eksik yapmışın çokkkkkkkkkkkkkkkkkk

  YanıtlayınSil
 123. Ellerinize Sağlık...
  Tüm Dersler İçin Yapabilirsiniz...
  Allah Sizden Razı Olsun...
  Diğer Dersleride Bekliyoruz..

  YanıtlayınSil
 124. çooook teşekür ederim sayenizde derste elim havadan inmiyır hoca bile çook şaşırdı

  YanıtlayınSil
 125. yaw benim kafama bişey girmio acaba neden dersi dinlorum yine girmioo

  YanıtlayınSil
 126. gercekten cok güzel olmuş teşekkürler emegi gecenlere

  YanıtlayınSil
 127. eksik cokkkkkkkkkkkkkkkkkkk

  YanıtlayınSil
 128. çooooooook teşekkürler. bir de ingilizce olsa süper olur.yinede çok teşekkür ederim.devamını bekleriz.

  YanıtlayınSil
 129. ya niye ingilizce yok.

  YanıtlayınSil
 130. elinize saqqlık saolun

  YanıtlayınSil
 131. sayfa 141 142 143 144 yoq

  YanıtlayınSil
 132. bişey sorcam ama çok acil dönem ödevi en fazla kaç sayfa yöetmeliğe göre :S:S:S

  YanıtlayınSil
 133. çoq saolun elinize sağlık.......

  YanıtlayınSil
 134. kardes şindi bunuuda yazacam da edebiyatı da yapamadım onu bi bitirem sora bunu da yazacam şimdiden sağol :D

  YanıtlayınSil
 135. gerçekten güzel fakat bazı yerler kısacası çoğu bana lazım olan kısım ingilizce biras kötü olmuş bende

  YanıtlayınSil
 136. güzel ama eksiklewr var tamammıııııııııııı

  YanıtlayınSil
 137. son sayfa neden yok

  YanıtlayınSil
 138. eksik sayfalar var ama olsun çoqqq yardımcı oldunuz saolunn

  YanıtlayınSil
 139. ya size ne kadar tşkkür etsem azdır size çook teşekkür ederim ama keşke 137-140 arası olsaydı çok iyi olurdu ama bu zamana kadar çok yardımcı oldu bi sefer de kendim uğraşiyim:)tşkkürler...

  YanıtlayınSil
 140. gerçekten herşeyi atlamada süpersiniz.hiçbir şey yapamadım???????????????????????:D

  YanıtlayınSil
 141. gerçekten harikasınız

  YanıtlayınSil
 142. 194.sayfa incelemede 1.soru yok ayrıca
  195'te sadece hangi durumları karşılaştırıldığını vermişsiniz.Özellikleri yok
  196da öyle.197'de hiçbir sorunun cevabı yok.
  5.6.7.8.9. etkinliklerin cevapları verilmemiş.Konuyu anlatmam için gerekli yardımcı olun.

  YanıtlayınSil
 143. emeği geçen bütün abi lerime ablalrıma çooook teşekkürler

  YanıtlayınSil
 144. 129,130,131,133,134,135,137,138,139,140,141,142,143 sayfalar eksik lütfen bunlar yapılsın cevapları:)tmm

  YanıtlayınSil
 145. Allah razı olsun uzun zamandır burdan yapıorum ama yorumları ilk defa fark ettim.:D Çok saolun bu arada millet ingilizce öğretmen kitabı yazın o da çıkar ben ordan yapıorum :))))

  YanıtlayınSil
 146. öZqüR'ümM ..!!19 Nisan 2010 20:12

  valla çooo..ookk qüzeLL oLmuşş .. kiM yaptıySa eLLerine saqLıkk =) ..!

  YanıtlayınSil
 147. ndn bazı seyler atlanmıss?? Harbiden heaa..!! hoca'ların qözüne qirelim dedik hoca'ların 'bu eksik bu ndn yapılmamıs' sorularından kurtulamadık beaaa =))) ama qercekten ii bi emek sarfedilmis .D qerci bunu yapmak icin uqrasanlara da bravo yaneee =)))

  YanıtlayınSil
 148. Pardon yhaa !! 18 Nisan 2010 saat 22.05 te biri hic bse yok demis !! sıkıosa qelsin kendi yapsınn !!!! =S

  YanıtlayınSil
 149. ÇOK EKSİK VAR ÇOOOOOOOOKKKKKKKKKK......... HEMDE ÇOOKKKKKKK....

  YanıtlayınSil
 150. öncelikle hepinizin ellerine sağlık bazı eksik sayfalrı sölicektm 128-131-139-140-143 tşk ederim....

  YanıtlayınSil
 151. insan yapmısken hepsını yapar ne bu yha yarım yamalak hiç koymasanız daha iyiydi wallah..!...

  YanıtlayınSil
 152. çoq saolun ama 148 156 arası yok lütfen onlarıda bi zahmet allh razı olsun allah dualarınızı kabul etsin... :D :D :D :D :D

  YanıtlayınSil
 153. teşekkürler 135 sayfadaki 2. ve 4. etkinliklerin cevaplarını verirseniz sevinirim

  YanıtlayınSil
 154. cook güzel olmş da eksik var

  YanıtlayınSil
 155. yha çook sağolun elinize sağlık ama sayfa 167 ve 168 sayfayı da cevaplarsanız sevinirim

  YanıtlayınSil
 156. tşkler ellerinize sağlik sayenizde her derste arti aliyorum ya saolun

  YanıtlayınSil
 157. ya rica etsem syfa 167 deki ölçme deşerlendrmeleri koyablr msnz ?????

  YanıtlayınSil
 158. yha ica etsem 167 ve 168 ide cevaplarmisinz

  YanıtlayınSil
 159. //a^^Y'ç^^A//28 Nisan 2010 21:00

  çok sağolun,AMA dil anlatım niye çok az:(

  YanıtlayınSil
 160. DİL ve ANLATIMI SİZ ZOR YAPIYORSUNUZ.BİZ NASIL YAPALIN yha...EMEKLERİNİZ İÇİN ÇOOOK SAĞOLUN.

  YanıtlayınSil
 161. bence çooooooooooooooooooooooooooooook güzel olmuş ellerinize saglık teşekkür ederim

  YanıtlayınSil
 162. zor olan yerleri yazmamışsınız kolay olanı yerleri yazmışsınız genede teşekkür ederimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

  YanıtlayınSil
 163. ya süper olmus ama bazı sayfalar eksik lütfen onları tamamlayın

  YanıtlayınSil
 164. Ellerine sağlık kardeş.Allah razı olsun. Saol teşekkürler

  YanıtlayınSil
 165. güzel ama eksik çok ama yinede teşekür ederiz

  YanıtlayınSil
 166. çok güzel ama gerçekten çok eksik var eksiklikler tamamlansa süper yinede emeğe saygı süper olmuş elinize sağlık teşekkürler...

  YanıtlayınSil
 167. çokkkkk çokkkkk teşekkürlerrrrrrr gerçektennnn çokkkk yardımcı oldunuz size çokkkk teşekkür ederimmmmm...... bu sayfayla bu kadar uğraşmışsınız hazırlamışsınız hepinize çokkkkkk teşekkür ederimmm ellerinize sağlıkkk..........

  YanıtlayınSil
 168. teşekkür ederim çok yardımcı oldu

  YanıtlayınSil
 169. gzelll böle dewaaamm........

  YanıtlayınSil
 170. tşkkürler ya saolun

  YanıtlayınSil
 171. tşkerler
  Ama bazı yerker yok 160-169 arası ...

  YanıtlayınSil
 172. güzel olmus saolun ama 130 dan itibaren daha ayrıntılı cevaplar olsa ii olurudu yapabilirseniz iyi olur
  bütün soruları

  YanıtlayınSil
 173. sayfa 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 BUNLAR BANA ÇOK ACİL LAZIM YAPARSANIZ İYİ OLUR YİNEDE SİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

  YanıtlayınSil
 174. 147-148 soruların cevaplarını acill olarak hemen verirmisinizz lütfenn

  YanıtlayınSil
 175. çok twşekkur ederim.yazanlardan allah razı olsun.çok işime yaradı...

  YanıtlayınSil
 176. çok teşekkürler allah razı ols8n valla hep diol anltım ödevimi burdan yapıorum çok teşekkürler...

  YanıtlayınSil
 177. çok saolll allah razı olsunn

  YanıtlayınSil
 178. saolasınız... her zaman bu siteden yapıyorum ödevleri.. :):)

  YanıtlayınSil
 179. 179 BASI So. EKSİK, 180-181 BAZI S. EKSİK
  183,184,185,186 YOK EN KOLAYI YAPMIŞSINIZ EN ZORUNU BİZE YANİ ÖGRENCİLERE BIRAKMIŞSINIZ.... SAKAYDI :):):):)

  YanıtlayınSil
 180. ÇOK GÜZEL BIR SITE=)

  YanıtlayınSil
 181. =)=)=)=)=)=) ÇOK TESEKKURLER

  YanıtlayınSil
 182. BIRAZ DA KENDIN YAP SALAK SERCAN ONLARADA YAZIK AMA YANI

  YanıtlayınSil
 183. NASIL BIR SEY YA BEN DE BAKSANIZA YORUMLAR HEP OLUMLU NASIL OLUYO SİKAYETÇİ OLAN YOK MU?? AMA SIZ İÇİNİZİ BİLİYORSUNUZ
  OLUMLAR BURAYA OLUMSUZLAR YOK OLUYO
  =)=)=)

  YanıtlayınSil
 184. sayfa 160ın anlama yorumlamnın vecapları olsaydı çok iyi olurdu

  YanıtlayınSil
 185. yaaa bana acil 164 teki 1. etknlik ve 165 teki 2. 3. ve 4. etknlqin cvpları lazım lütfen biran önce yazarsnız svinirm .d.d saolun (:

  YanıtlayınSil
 186. 139. sayfa neden yok acaba?

  YanıtlayınSil
 187. çok süper olmuş ama 178 deki hazırlık cevapları 179 180 182 183 184 185 186 194 195 196 197 198 201 202 204 205 cevapları yok lütfen çok acil koyarmısınız

  YanıtlayınSil
 188. dil anlatım sayfa 183 yaparmısınız yaparsanız cok sevinirim

  YanıtlayınSil
Yorum Sayfası :


Yorum formuna konuyla ilgili görüş ve sorularınızı bırakabilirsiniz.

Yorumunuza mümkün olan en kısa sürede dönüş yapılacağından emin olabilirsiniz.


Eklenen yorumlar, moderatör onayından sonra yayınlanmaktadır.İstatistikler

BLOGKAFEM.NET

© Copyright 2008-2020
Sitedeki yazıların her hakkı BLOGKAFEM.NET sitesine aittir.
Kopyalanması halinde lütfen kaynak gösteriniz.
DMCA.com Protection Status
Anasayfa | Hakkında | Haberler | Reklam | İletişim